Ścieżka rowerowa - Police

Na zlecenie Gminy Police sprawowaliśmy nadzór inwestorski nad robotami związanymi z budową ścieżki rowerowej łączącej ulicę Piłsudskiego z ulicą Jasienicką w Policach.

Zakres nadzorowanej inwestycji obejmował m.in.:

  • budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej wzdłuż ulicy Siedleckiej wraz z przebudową chodników;
  • budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Kościuszki;
  • budowę ciągu przeznaczonego dla ruchu rowerów i samochodów w ciągu ulicy Kościuszki;
  • wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowaną ścieżką rowerową;
  • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć ze zrealizowanej już inwestycji.