McDonald's Osinów Dolny

Na zlecenie Biura Architektonicznego HAMER Marcin Hamerski wykonaliśmy dokumentację projektową branży drogowej obejmującą swym zakresem budowę dróg wewnętrznych, miejsc postojowych i ciągów komunikacyjnych na terenie restauracji w Osinowie Dolnym. Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć ze zrealizowanej już inwestycji.