Przebudowa ul. Kułakowskiego w Szczecinie wraz z budową parkingu

Na zlecenie Gminy Miasto Szczecin wykonaliśmy dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ul. Kułakowskiego w Szczecinie. Zakres prac obejmował również przebudowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia, budowę murów oporowych, kanału technologicznego oraz usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną i nadziemną. Zdjęcia z realizowanej obecnie inwestycji zamieszczamy poniżej.